Primera Iglesia Bautista Hispana
  • 309 W. Campbell
    Garden City, Kansas  67846
  • 620/271-7176

  • Pastor
    Adolfo Armenta   •     (620)271-9101